سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش هفتم

کتاب (7)ICDL
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل zip
حجم فایل 542 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33
کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش هفتم

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر(7)ICDL تقدیم می شود به شما خواننده عزیز امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"

 


کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش ششم

کتاب(6)ICDL
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل zip
حجم فایل 517 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش ششم

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر(6)ICDL تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم وکافی را ببرید"با تشکر"

 


کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش پنجم

کتاب(5)ICDL
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل zip
حجم فایل 397 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30
کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش پنجم

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر(5)ICDL تقدیم می شود به شما خواننده عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"

 


کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش سوم

کتاب(3)ICDL
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل zip
حجم فایل 640 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36
کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش سوم

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر(3)ICDL تقدیم می شود به همه خواننده گان عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"

 


کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش چهارم

کتاب (4)ICDL
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل zip
حجم فایل 480 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28
کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش چهارم

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر(4)ICDL تقدیم می شود به همه خواننده گان عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی راببرید"با تشکر"

 


کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش اول

کتاب(1)ICDL
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل zip
حجم فایل 826 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51
کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش اول

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر(1)ICDL تقدیم می شود به همه خواننده گان عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"

 


کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش دوم

کتاب(2)ICDL
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل zip
حجم فایل 705 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41
کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر ICDL بخش دوم

فروشنده فایل

کد کاربری 4766

کتاب اشنایی با مبانی کامپیوتر(2)ICDL تقدیم می شودبه همه خواننده گان عزیز و گرامی امیدوارم از مطالعه این کتاب لذت و بهره لازم و کافی را ببرید"با تشکر"