سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمونه سوال لوله کشی صنعتی (طرح تربیت نیروی ماهر)

دانلود 640 نمونه سوال لوله کشی صنعتی همراه با پاسخ تشریحی
دسته بندی نمونه سوالات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 581 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62
نمونه سوال لوله کشی صنعتی (طرح تربیت نیروی ماهر)

فروشنده فایل

کد کاربری 9

این محصول نمونه سوال تشریحی جامع لوله کشی صنعتی می باشد

این محصول که تعداد مسائل مطرح شده و اصطلاحات کاربردی آن بیش از 620 سوال همراه با پاسخ تشریحی کامل می باشد که در 62 صفحه ارائه شده است و نمونه سوال بسیار کاملی در مورد لوله کشی صنعتی با مراجعی معتبر می باشد
این محصول برای عزیزانی که امتحان و آزمون مرتبط لوله کشی صنعتی در شرکت ها و سازمان های مختلف دارند بسیار مفید است

 

 

 


نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 8

دانلود نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 8

فروشنده فایل

کد کاربری 9

این محصول نمونه سوال ترمودینامیک می باشد که به صورت جدا در چند شماره ارائه شده است

این نمونه سوال ها فارسی بوده و بین 4 تا 6 سوال دارند که مربوط به دانشگاها می باشند

همچنین برای عزیزانی که همه این شماره ها را یک جا دانلود کنند تخفیف ویژه %50 در نظر گرفته است.

در زیر لینک دانلود همه نمونه سوالات ارائه شده است

8 نمونه سوال با تخفیف %50

 


نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 7

دانلود نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 7

فروشنده فایل

کد کاربری 9

این محصول نمونه سوال ترمودینامیک می باشد که به صورت جدا در چند شماره ارائه شده است

این نمونه سوال ها فارسی بوده و بین 4 تا 6 سوال دارند که مربوط به دانشگاها می باشند

همچنین برای عزیزانی که همه این شماره ها را یک جا دانلود کنند تخفیف ویژه %50 در نظر گرفته است.

در زیر لینک دانلود همه نمونه سوالات ارائه شده است

8 نمونه سوال با تخفیف %50

 


نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 6

دانلود نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 586 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 6

فروشنده فایل

کد کاربری 9

این محصول نمونه سوال ترمودینامیک می باشد که به صورت جدا در چند شماره ارائه شده است

این نمونه سوال ها فارسی بوده و بین 4 تا 6 سوال دارند که مربوط به دانشگاها می باشند

همچنین برای عزیزانی که همه این شماره ها را یک جا دانلود کنند تخفیف ویژه %50 در نظر گرفته است.

در زیر لینک دانلود همه نمونه سوالات ارائه شده است

8 نمونه سوال با تخفیف %50

 


نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 5

دانلود نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 5

فروشنده فایل

کد کاربری 9

این محصول نمونه سوال ترمودینامیک می باشد که به صورت جدا در چند شماره ارائه شده است

این نمونه سوال ها فارسی بوده و بین 4 تا 6 سوال دارند که مربوط به دانشگاها می باشند

همچنین برای عزیزانی که همه این شماره ها را یک جا دانلود کنند تخفیف ویژه %50 در نظر گرفته است.

در زیر لینک دانلود همه نمونه سوالات ارائه شده است

8 نمونه سوال با تخفیف %50

 


نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 4

دانلود نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 4

فروشنده فایل

کد کاربری 9

این محصول نمونه سوال ترمودینامیک می باشد که به صورت جدا در چند شماره ارائه شده است

این نمونه سوال ها فارسی بوده و بین 4 تا 6 سوال دارند که مربوط به دانشگاها می باشند

همچنین برای عزیزانی که همه این شماره ها را یک جا دانلود کنند تخفیف ویژه %50 در نظر گرفته است.

در زیر لینک دانلود همه نمونه سوالات ارائه شده است

8 نمونه سوال با تخفیف %50

 


نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 3

دانلود نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 3

فروشنده فایل

کد کاربری 9

این محصول نمونه سوال ترمودینامیک می باشد که به صورت جدا در چند شماره ارائه شده است

این نمونه سوال ها فارسی بوده و بین 4 تا 6 سوال دارند که مربوط به دانشگاها می باشند

همچنین برای عزیزانی که همه این شماره ها را یک جا دانلود کنند تخفیف ویژه %50 در نظر گرفته است.

در زیر لینک دانلود همه نمونه سوالات ارائه شده است

8 نمونه سوال با تخفیف %50

 


نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 2

دانلود نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 2

فروشنده فایل

کد کاربری 9

این محصول نمونه سوال ترمودینامیک می باشد که به صورت جدا در چند شماره ارائه شده است

این نمونه سوال ها فارسی بوده و بین 4 تا 6 سوال دارند که مربوط به دانشگاها می باشند

همچنین برای عزیزانی که همه این شماره ها را یک جا دانلود کنند تخفیف ویژه %50 در نظر گرفته است.

در زیر لینک دانلود همه نمونه سوالات ارائه شده است

8 نمونه سوال با تخفیف %50

 


نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک با تخفیف 50 درصدی

دانلود نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک با تخفیف 50 درصدی
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1335 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک با تخفیف 50 درصدی

فروشنده فایل

کد کاربری 9

این محصول نمونه سوال ترمودینامیک می باشد که به با تخفیف ویژه ارائه شده است

این نمونه سوالات در 14 صفحه و 43 سوال ارائه شده است که با مطالعه کامل و حل آن ها به راحتی بر مباحث مسلط خواهید بود

همچنین این سوالات به صورت جدا نیز ارائه شده است که در صورت تمایل می توانید از آن ها استفاده نمایید

 


نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 1

دانلود نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 270 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
نمونه سوال میان ترم ترمودینامیک شماره 1

فروشنده فایل

کد کاربری 9

این محصول نمونه سوال ترمودینامیک می باشد که به صورت جدا در چند شماره ارائه شده است

این نمونه سوال ها فارسی بوده و بین 4 تا 6 سوال دارند که مربوط به دانشگاها می باشند

همچنین برای عزیزانی که همه این شماره ها را یک جا دانلود کنند تخفیف ویژه %50 در نظر گرفته است.

در زیر لینک دانلود همه نمونه سوالات ارائه شده است

8 نمونه سوال با تخفیف %50